gastronomické centrum v Michalovciach

Klubová karta – IDEA CLUB

ČO TO JE A AKO SA STAŤ JEHO ČLENOM

IDEA CLUB je nadštandartná služba našim zákazníkom , ktorá poskytuje naším stálym zákazníkom výnimočné služby a zľavy.
Členom klubu sa môže stať stály zákazník, ktorý dosiahol vek 18 rokov a súhlasí s podmienkami členstva v IDEA CLUB. Po oboznámení sa s členskými podmienkami obdrží príslušnú členskú kartu so zabudovaným čipom, ktorá ho následne oprávňuje na využívanie zliav a vstupov do stredísk ktoré sú začlenené do systému IDEA CLUB.
Záujemcoviideakartaa o členstvo môžu získať 2 druhy kariet :
1. Základná karta – ovprávňuje držiteľa na vstup do klubových priestorov + z každého svojho
účtu pripisuje bonus a po dosiahnutí maximálneho bonusu umožňuje majiteľovi stať sa držiteľom vyššej karty kde sú vyššie bonusy a zľavy.

 

2. V.I.P. karta – ovprávňuje držiteľa na vstup do klubových priestorov a na akcie rôzneho druhu zdarma + z každého svojho účtu držiteľ karty po jej predložení získava príslušnú zľavu.

 

 

Viac informácii o členstve v IDEA CLUBE poskytneme osobne na prevádzke našej firmy.

Vitajte v IDEA CLUBE !

Facebook